парцел, област София, гр.Банкя


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - гр.Банкя
Площ: 2149 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


УПИ с влязъл в сила ПУП-ПРЗ, в с. Клисура, в.з. Клисура-Лаловец, м-т Щетеница. 58 метра лице на улица. Попада в зона Жм3 с макс. плътност на застрояване 20 %, КИНТ 0,5, к.к. 7 м. Според плана за застрояване, в имота се допуска изграждане на две, двуетажни къщи с обща РЗП от 430 кв.м


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот