промишлен терен, област София, с.Волуяк


Тип имот: промишлен терен
гр.(с.)/район: област София - с.Волуяк
Площ: 42533 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА !!! Промишлен терен близо до трасето на АМ Европа, в устройствена зона Пмс, За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиенно-защитна зона. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази. Максимална плътност на застрояване: 50%, КИНТ1,5, минимална озеленена площ:35%. Намира се на територията на бивш стопански двор, между Волуяк и Костинброд. Ток и вода в имота. Върху терена има стари сгради, бивши птицеферми, които подлежат на събаряне. Възможно е да се закупи половината от имота, след делба.


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот