парцел, област София, с.Горни Лозен


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - с.Горни Лозен
Площ: 0 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Два съседни имота с лице на ул. Лозен. Зона Смф2: Предимно в околоградския район и в части от София с изисквания за ограничаване натоварването на средата. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност; Показателите от долния ред са за зони тангиращи републиканската пътна мрежа, трансевропейските коридори и други пътища с активен транспортен трафик в околоградския район. Площите с жилищно предназначение не могат да надхвърлят 20% от общата разгъната застроена площ /РЗП/ за всеки УПИ.


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот