парцел, област София, с.Горни Лозен


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - с.Горни Лозен
Площ: 8250 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Три имота находящи се в близост до ул. Лозен и Околовръстен път. Зона ПТП :Зона за застрояване с предприятия за високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научноекспериментална иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради, общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи. Допускат се само производства, които не отделят вредности съгласно хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот