парцел, област София, с.Кривина


ПРОДАДЕНО
» Виж други Продажби
Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - с.Кривина
Площ: 3495 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Поземлен имот на входа на с. Кривина откъм Казичене. Близо е до околовръстния път на София. За имота има издадена заповед на изготвяне на регулационен план. Попада в устройствена зона Оо (за обществено обслужване), с макс. плътност на застрояване 50%, при КИНТ 1,5 и кота корниз 12 м.


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот