парцел, град София, Модерно Предградие


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: град София - Модерно Предградие
Площ: 9407 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Уникална за София оферта. УПИ в промишлена зона Модерно предградие, с влязло в сила разрешение за строеж на данъчен склад за горива. Проектът включва: резервоари за горива с общ обем 3500 куб.м; двуетажна административна сграда с РЗП около 750 кв.м; авто товаро-разтоварище, трафопост, КПП и др. обслужващи сгради и съоръжения с обща РЗП 809 кв.м. Теренът е разчистен и ограден. Възможност за стартиране на строителство- до дни след извършване на сделката.


Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот