парцел, област София, гр.Нови Искър


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - гр.Нови Искър
Площ: 1935 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Неурегулиран имот в строителните граници на кв. Изгрев, Гниляне, гр. Нови Искър. Намира се на около 50 метра от последните къщи на квартала. Мястото е равно. Попада в устройствена зона Жм с макс.плътност на застрояване 40%, при КИНТ 1,3 и кота корниз 10 м. В имота може да се строи след одобряване на план за застрояване (без регулация). Агенция столични имоти може да предложи съдействие при изготвянето и придвижване на документите до получаване на виза за проектиране.

Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот