парцел, област София, с.Долни Лозен


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - с.Долни Лозен
Площ: 5638 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Пет броя съседни поземлени имоти на ухото на магистрала Тракия по пътя от Лозен за Верила. Имотите попадат в устройствена зона Смф2, със следните показатели: максимална плътност на застрояване 60%, при КИНТ 1,2. До регулация.

Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот