парцел, област София, гр.Банкя


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: област София - гр.Банкя
Площ: 3950 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Два неурегулирани, поземлени имота с общо лице 40 м. на ул. Никола Вапцаров. Попадат в устройствена зона Жм с показатели: макс.плътност на застрояване: 40%, КИНТ 1,3, кота корниз 10 м. В имотите може да се построи комплекс от къщи. Пред имотите има ток, вода и канализация.

Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот