парцел, град София, Кремиковци


Тип имот: парцел
гр.(с.)/район: град София - Кремиковци
Площ: 4000 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


Поземлен имот с перфектен асфалтов ТИР достъп от Околовръстен път и Ботевградско шосе на входа на кв. Кремиковци - индустриалната зона. Зона за застрояване ПМС-За застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиенно-защитна зона. Не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази.  Минимум 20% от УПИ е с висока дървесна растителност.

Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот