промишлен терен, област Пазарджик, гр.Ракитово


Тип имот: промишлен терен
гр.(с.)/район: област Пазарджик - гр.Ракитово
Площ: 82655 кв.м.

Свържете се с нас

02 980 06 69, 02 980 05 65

088 610 18 30, 087 830 18 30

mail@100imoti.com

АГЕНЦИЯ СТОЛИЧНИ ИМОТИ


СТОЛИЧНИ ИМОТИ предлага за продажба бивше дървопреработвателно предприятие в гр. Ракитово.Имотът се намира на входа на гр. Ракитово откъм София, Пловдив, Пазарджик и Велинград. Целият терен е ограден с метална ограда с бетонен фундамент. Общата площ на земята е 82 655 кв.м, от които: Незастроени и слабо застроени: 26 827 кв.м; Застроени терени: 43 677 кв.м; Улици: 12 151 кв.м; Сгради (РЗП): 13 590 кв.м. В имота има функциониращи дървообработвателни производства от няколко фирми- наематели на сгради и открити площи. Фирмите имат следните дейности: производство на греди и дъски от сурови трупи, производство на мебели от масив, производство на пелети за отопление, производство на амбалаж (евро палети) и др. Имотите са разделени на 27 бр. УПИ (5 от които за улици). ДОГОВАРЯНЕ !!!

Населено място
Вид имот
Населено място
Вид имот